" "

 

 

 

 

 

 • ?

 •  

   

  :

   

   

   

 • - JABA
 • - ZHABAEV
 • - JABIN
 • - ZHABINETS
 • - JABINSKII
 • - JABICKII
 • - - JABKO-POTAPOVICH
 • - JABOEV
 • - ZHABOEDOV
 • - ZHABOKRITSKY
 • - JABOTINSKII
 • - JABRAK
 • - JABREV
 • - ZHABROV
 • - ZHABROVSKII
 • - JABRUK
 • - JABSKII
 • - ZHABURKO
 • - ZHABCHENKO
 • - JABYKIN
 • - JAVBERT
 • - ZHAVORONKEVICH
 • - JAVORONKOV
 • - JAVORONOK
 • - JAVORONSKII
 • - JAVRID
 • - JAVRUK
 • - JAGALIN
 • - JAGATA
 • - JAGLEVSKII
 • - JADAEV
 • - JADAN
 • - JADANOV
 • - JADANOVSKII
 • - ZHADANYUK
 • - JADVOIN
 • - JADENOV
 • - JADIN
 • - ZHADINSKY
 • - JADKEVICH
 • - ZHADKOV
 • - ZHADNOV
 • - JADOVSKII
 • - ZHADKO
 • - JAIVORONOK
 • - JAILAUOV
 • - JACLARD
 • - JAKMON
 • - JAKOV
 • - ZHAKOVSKY
 • - JALAGIN
 • - JALAKYAVICHUS
 • - ZHALEMBAEV
 • - ZHALY
 • - JALILO
 • - ZHALIMOVA
 • - JALKOVSKII
 • - ZHALMUKHAMEDOV
 • - JALNIN
 • - JALYBIN
 • - ZHAMALTDINOV
 • - ZHAMANOV
 • - JAMET
 • - ZHAMKOCHANTS
 • - JAMKOCHYAN
 • - ZHAMNOV
 • - JAMOIDA
 • - JAMOIDO
 • - JAMSUEV
 • - JANBEROV
 • - JANDAROV
 • - JANDR
 • - ZHANEBEKOV
 • - JANIMOV
 • - ZHANKOLYA
 • - ZHARAVIN
 • - JARDECKII
 • - ZHARENKOV
 • - ZHARIKBASOV
 • - JARIKOV
 • - ZHARIMBETOV
 • - JARINOV
 • - JARIHIN
 • - ZHARKEVICH
 • - JARKIH
 • - JARKOV
 • - - GARKOV-BAKANOV
 • - JARKOVSKII
 • - ZHARKUEV
 • - JARMUHAMEDOV
 • - JARNIKOV
 • - JARNOV
 • - JAROV
 • - JAROVCEV
 • - ZHARONKIN
 • - ZHARONOV
 • - JARSKII
 • - ZHARSKIKH
 • - JARTUN
 • - JARUEV
 • - JARUN
 • - JATKIN
 • - JATKOV
 • - ZHACHKIN
 • - JASHKOV
 • - JBANKOV
 • - JBANOV
 • - JVANECKII
 • - JVACHKIN
 • - JVIRBLIS
 • - ZHVIRBYANSKY
 • - JVYKIN
 • - ZHGULEV
 • - JGUN
 • - ZHGUT
 • - JGUTOV
 • - JDAKAEV
 • - JDAKOV
 • - JDAN
 • - - JDAN-PUSHKIN
 • - JDANKIN
 • - JDANKO
 • - JDANKOV
 • - JDANOV
 • - JDANOVICH
 • - - ZHDANOVICH-GURINOVICH
 • - JDANOVSKII
 • - JDANKO
 • - JDAROV
 • - JEBALOV
 • - JEBELEV
 • - ZHEBELENKO
 • - JEBIN
 • - JEBIT
 • - JEBO
 • - JEBRAK
 • - JEBROVSKII
 • - JEBRUN
 • - JEBRYAKOV
 • - ZHEBUL
 • - JEVAIKIN
 • - JEVAKIN
 • - JEVANOV
 • - JEVAHOV
 • - JEVERJEEV
 • - JEVLAKOV
 • - ZHEVOZHENKO
 • - JEVOLOJNOV
 • - ZHEGALKIN
 • - JEGALKOVSKII
 • - JEGALOV
 • - ZHEGANOV
 • - JEGIN
 • - JEGLOV
 • - ZHEGORZHEVSKY
 • ˨ - ZHEGULYOVTSEV
 • - JEGULIN
 • - JEGUNOV
 • - JEDENOV
 • - JEDRINSKII
 • - JEJEL
 • - JEJERA
 • - ZHEZHERINSKY
 • - JEZLOV
 • - JEIMO
 • - JEKOV
 • - JEKULIN
 • - JELAEV
 • - ZHELANOV
 • - JELVAKOV
 • - ZHELVINSKY
 • - JELGUNCOV
 • - JELDAKOV
 • - JELEZKO
 • - JELEZNIKOV
 • - JELEZNOV
 • - JELEZNYI
 • - JELEZNYAK
 • - JELEZNYAKOV
 • - JELEZOV
 • - JELEZOVSKII
 • - JELEZCOV
 • - JELIBA
 • - JELIHOVSKII
 • - JELNIN
 • - JELNOV
 • - JELOBINSKII
 • - JELONKIN
 • - JELOHOVCEV
 • - ZHELTAKOV
 • - ZHELTIKOV
 • - ZHELTKOV
 • - JELTOV
 • - ZHELTOVSKY
 • - ZHELTOUSOV
 • - JELTOUHOV
 • - JELTUHIN
 • - JELTYANNIKOV
 • - JELUDEV
 • - JELUDKOV
 • - ZHELUDOV
 • - JELUNICYN
 • - ZHELYABIN
 • - JELYABOV
 • - JELYABOVSKII
 • - JELYABUJSKII
 • - ZHELYAKHOVSKY
 • - JEMAILOV
 • - JEMAITIS
 • - JEMALDINOV
 • - JEMEITSEV
 • - JEMERDEY
 • - JEMJUROV
 • - JEMLIHANOV
 • - JEMOITEL
 • - JEMOCHKIN
 • - JEMUHOV
 • - JEMCHUGOV
 • - JEMCHUJNIKOV
 • - JEMCHUJNYI
 • - JENDAROV
 • - JENEVSKII
 • - JENJURIST
 • - JENIN
 • - JENOVACH
 • - ZHENCHENKO
 • - JERAVIN
 • - JERBIN
 • - JERVE
 • - JERDEV
 • - ZHERDYUK
 • - ZHEREBETSKY
 • - JEREBIN
 • - JEREBKO
 • - JEREBKOV
 • - JEREBNENKO
 • - JEREBOVICH
 • - JEREBCOV
 • - JEREBJATIN
 • - JEREBYATEV
 • - ZHERETSKY
 • - JERZDEV
 • - ZHERIKOV
 • - JERIHIN
 • - ZHERNAVIN
 • - ZHERNAKEVICH
 • - JERNAKOV
 • - JERNEVSKII
 • - ZHERNENKO
 • - JERNOV
 • - JERNOVOI
 • - JERNOKLEEV
 • - JERNOSEK
 • - JERNYAKOV
 • - JEROMSKII
 • - JERONKIN
 • - JERYAPIN
 • - JESTKOV
 • - JESTOVSKII
 • - JEUROV
 • - JECHKOV
 • - JJENOV
 • - ZHIBERIN
 • - JIBOEDOV
 • - ZHIBRAILOV
 • - ZHIBUL
 • - JIBUNEV
 • - JIVAGO
 • - JIVAEV
 • - ZHIVENKO
 • - ZHIVETIN
 • - JIVILO
 • - JIVIN
 • - JIVKOVICH
 • - JIVLYUK
 • - JIVOV
 • - ZHIVOGLYADOV
 • - JIVODEROV
 • - JIVODROV
 • - JIVOKINI
 • - ZHIVOLOUPOV
 • - JIVOLUK
 • - JIVOPISCEV
 • - JIVOTENKO
 • - JIVOTINSKII
 • - JIVOTOV
 • - JIVOTOVSKII
 • - JIVULIN
 • - JIVUTSKII
 • - ZHIVUSCHEV
 • - JIVYH
 • - JIGAILO
 • - JIGAILOV
 • - JIGALEV
 • - JIGALIN
 • - JIGALKIN
 • - JIGALO
 • - JIGALOV
 • - JIGANOV
 • - JIGAREV
 • - ZHIGAS
 • - JIGACHEV
 • - ZHIGACHEV
 • - JIGILII
 • - JIGIN
 • - ZHIGIREV
 • - ZHIGMANOV
 • - JIGMONT
 • - JIGMYTOV
 • - ZIGORA
 • - ZEGORA
 • - JIGULENKOV
 • - JIGULIN
 • - JIGULSKII
 • - JIGULCOV
 • - JIGUN
 • - JIGUNOV
 • - ZHIDEK
 • - JIDELEV
 • - JIDENKO
 • - JIDIK
 • - JIDILEV
 • - JIDILIN
 • - JIDKIN
 • - JIDKIH
 • - JIDKOV
 • - JIDOV
 • - JIDOVIN
 • - ZHIDOVLENKOV
 • - JIDOMIROV
 • - ZHIDROV
 • - ZHIDCHENKO
 • - JIJA
 • - JIJEMSKII
 • - JIJIKIN
 • - JIJILEV
 • - JIJILENKO
 • - ZHIZHILKIN
 • - JIJIN
 • - ZHIZHKO
 • - JIJNOV
 • - JIJCHENKO
 • - JIZDIK
 • - JIZNEV
 • - JIZNEVSKII
 • - JIZNYAKOV
 • - JIKIN
 • - JIKLENKOV
 • - JIKOV
 • - ZHILEEV
 • - JILENKO
 • - JILENKOV
 • - JILIN
 • - JILINSKAITE
 • - JILINSKII
 • - JILINSKIS
 • - JILIS
 • - JILKIN
 • - JILKO
 • - ZHILKOV
 • - JILLET
 • - JILLO
 • - JILOV
 • - JILUNOVICH
 • - JILNIKOV
 • - JILCOV
 • - ZHILCHENKOV
 • - JILCHIKOV
 • - JILYUK
 • - ZHILYABIN
 • - JILYAEV
 • - JILYAKOV
 • - ZHILYAKROV
 • - JILYARDI
 • - JIMAILOV
 • - ZHIMANCHEEV
 • - ZHIMEN
 • - JIMERIN
 • - JIMILA
 • - JIMIROV
 • - JIMULEV
 • - JINKIN
 • - JINOV
 • - JINOVICH
 • - JIR
 • - JIRDECKII
 • - JIRENKIN
 • - JIRIKOV
 • - JIRIL
 • - - ZHIRIN-DEZHKIN
 • - JIRINOVSKII
 • - ZHIRIKHIN
 • - JIRICKII
 • - JIRKEVICH
 • - JIRKOV
 • - JIRMUNSKII
 • - JIRNIKOV
 • - JIRNOV
 • - JIRNYAKOV
 • - JIRO
 • - JIROV
 • - - JIROVOI-ZASEKIN
 • - JIROMSKII
 • - ZHIRON
 • - ZHIRONKIN
 • - JIRAEV, ZHIRYAEV
 • - ZHIRYAEV
 • - JIRYAKOV
 • - JITAREV
 • - JITENEV
 • - JITECKII
 • - JITIN
 • - JITINEV
 • - JITINKIN
 • - ZHITIKHIN
 • - ZHITKO
 • - JITKOV
 • - ZHITKOVSKY
 • - JITLUHIN
 • - JITNII
 • - JITNIK
 • - JITNIKOV
 • - JITOV
 • - JITOVSKII
 • - JITOMIRSKII
 • - JITUHIN
 • - JIHAREV
 • - JIHAREVICH
 • - JICHKIN
 • - JLOBA
 • - JLUKTOV
 • - JMAEV
 • - JMAKIN
 • - JMAKOV
 • - JMEIDA
 • - JMELEV
 • - JMELKOV
 • - ZHMENSKY
 • - JMINKO
 • - JMOTOV
 • - JMUDSKII
 • - JMUIDZINAVICHYUS
 • - JMULEV
 • - ZHMULEVSKIY
 • - ZHMURIN
 • - JMURO
 • - ZHMYKHOV
 • - JOVNERIK
 • - JOVNEROVSKII
 • - JOVNIR
 • - JOVTUN
 • - JOVTYAK
 • - JOGIN
 • - JOGOV
 • - JODEIKO
 • - JOKIN
 • - JOLKEVSKII
 • - JOLKOV
 • - JOLNEROVICH
 • - JOLOBOV
 • - JOLOVAN
 • - JOLONDZ
 • - JOLTOVSKII
 • - JOLUBOV
 • - JOLUDEV
 • - JOMINI
 • - JONGOLOVICH
 • - JORAV
 • - JORDANIYA
 • - JORJEV
 • - JORIN
 • - JORNYAK
 • - JOROV
 • - JOROVOVICH
 • - - JOSTOV-RUSALKIN
 • - JOHIN
 • - JOHOV
 • - JUAR
 • - ZHUBAEV
 • - JUBANOV
 • - JUBRJITSKIY
 • - ZHUVERTSEV
 • - ZHUGEL
 • - ZHUDOV
 • - ZHUDRO
 • - JUJKIN
 • - JUJLEV
 • - JUJNEV
 • - JUIKOV
 • - ZHUYLOV
 • - JUK
 • - ZHUKANIN
 • - JUKANOV
 • - - JUKEVICH-STOSHA
 • - ZHUKOBORSKY
 • - JUKOV
 • - - ZHUKOV-VEREZHNIKOV
 • - ZHUKOVEN
 • - JUKOVEC
 • - JUKOVIN
 • - JUKOVICH
 • - JUKOVSKII
 • - JULANOV - JULEBIN
 • - JULEV
 • - JULIDOV
 • - JULIN
 • - JULYABIN
 • - ZHUMAKAEV
 • - JUMENKO
 • - JUNDA
 • - JUNIN
 • - ZHUNTOV
 • - JUNUSOV
 • - JUN
 • - JUPANENKO
 • - JUPIKOV
 • - JUPIN
 • - JUR
 • - JURA
 • - JURAVEL
 • - JURAVKOV
 • - JURAVLEV
 • - JURAVLENKO
 • - JURAVOV
 • - JURAVSKII
 • - JURAVCHENKO
 • - JURAKOVSKII
 • - JURBA
 • - JURBENKO
 • - JURBIN
 • - ZHURENKO
 • - JURIK
 • - ZHURIKOV
 • - ZHURILO
 • - JURIN
 • - JURIHIN
 • - JURICHEV
 • - JURKIN
 • - JURKO
 • - JURKOV
 • - ZHURKOVICH
 • - JURKOVSKII
 • - JURMAN
 • - JUROV
 • - JUROK
 • - JUROMSKII
 • - JURULI
 • - ZHURUHINA
 • - JUSM
 • - JUTOV
 • - JUTOVSKII
 • - ZHUFIN
 • - JUHOVICKII
 • - JUCHENKO
 • - ZHUCHKIN
 • - JUCHKOV
 • - ZHUCHKOV
 • - ZHUCHKOVSKY
 • - JUSHMAN

  _________________________________

    - : , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . .

  : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

  Adam, Adolf, Aleksandr, Alexandr, Anatoliy. Andrey, Anton, Aristarch, Arkadiy, Arsen, Artem, Artur, Afanasiy, Ashot, Bogdan, Boris, Bronislav, Vadim, Valentin, Valeriy, Vasiliy, Viktor, Vitaliy, Vladimir, Vladislav, Vsevolod, Vjacheslav, Gavriil, Gennadiy, Georgiy, Gerasim, German, Gleb, Grigoriy, David, Daniil, Denis, Dmitriy, Evgeniy, Evdokim, Egor, Efim, Zachar, Ivan, Iwan, Ugor, Ilya, Innokentiy, Karl, Kirill, Klim, Konstantin, Lev, Leonid, Leontiy, Makar, Maxim, Maksim, Martin, Michail, Nikita, Nikolay, Oleg, Pavel, Petr, Prochor, Roman, Ruslan, Semen, Sergey, Stanislav, Stepan, Taras, Timur, Fedor, Filipp, Eduard, Uriy, Yakov

  : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

   

  Avrora, Agnessa, Agniya, Ada, Alevtina, Alexandra, Alekandra, Alina, Alisa, Alla, Albina, Anastasiya, Angelina, Anjelika, Anna, Antonina, Anfisa, Astra, Bella, Berta, Beta, Ivetta, Valentina, Valeriya, Varvara, Venera, Vera, Veronika, Viktoriya, Violetta, Galina, Gella, Darya, Diana, Eva, Evgeniya, Ekaterina, Elena, Elizaveta, Janna, Zinaida, Zoya, Inna, Irina, Karina, Kra, Klavdiya, Klara, Kristina, Larisa, Lidiya, Lubov, Ludmila, Maya, Margarita, Mariya, Marina, Marta, Milena, Nadejda, Natalya, Nataliya, Natasha, Nelli, Nina, Oksana, Olesya, Olga, Polina, Raisa, Regina, Rimma, Roza, Roksana, Svetlana, Serafima, Sofya, Stella, Susanna, Tamara, Fiana, Eleonora, Elvira, Elza, Emma, Uliya, Unona, Yana

   

  : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

   

  Adamovich, Adolfovich, Alexandrovich, Aleksandrovich, Alekseevich, Anatolevich, Aristarchovich, Arkadevich, Arsenovich, Artemovich, Artirovich, Afanasevich, Bogdanovich, Borisovich, Bronislavovich, Vadimovich, Valentinovich, Vasilevich, Viktorovich, Vitalevich, Vladimirovich, Vladislavovich, Vsevolodovich, Vyacheslavovich, Gavriilovich, Gennadevich, Grigorevich, Germanovich, Glebovich, Grigorevich, Davidovich, Daniilovich, Denisovich, Dmitrievich, Evgenevich, Evdokimovich, Egorovich, Efimovich, Zacharovich, Ivanovich, Igorevich, Ulich, Innokentevich, Karlovich, Kirillovich, Klimovich, Konstantinovich, Lvovich, Leonidovich, Leontevich, Makarovich, Maksimovich, Martinovich, Michaylovich, Nikitovich, Nikolaevich, Olegovich, Pavlovich, Petrovich, Prochorovich, Romanovich,Ruslanovich, Semenovich, Sergeevich, Stanislavovich, Stepanovich, Tarasovich, Timurovich, Fedorovich, Abkbggjdbx, Eduardovich, Urevich, Jakovlevich

   

  : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

   

  Adamovna, Adolfovna, Aleksandrovna, Alekseevna, Anatolevna, Andreevna, Antonovna, Aristarchovna, Arkadevna, Arsenevna, Artemovna, Arturovna, Afanasevna, Bogdanovna, Borisovna, Bronislavovna, Vadimovna, Valentinovna, Valerevna, Vasilevna, Viktorovna, Vitalevna, Vladimirovna, Vsevolodovna, Vyacheslavovna, Gaavriilovna, Gennadevna, Georgievna, Germanovna, Glebovna, Grigorevna, Davidovna, Daniilovna, Denisovna, Dmitrievna, Evgenevna, Evdokimovna, Egorovna, Efimovna, Zacharovna, Ivanovna, Igorevna, Ilinichna, Innokentevna, Karlovna, Kirillovna, Klimovna, Konstantinovna, Lvovna, Leonidovna, Leontevna, Makarovna, Maxsimovna, Maksimovna, Martinovna, Michaylovna, Nikitovna, Nikolaevna, Olegovna, Pavlovna, Petrovna, Prochorovna, Romanovna, Ruslanovna, Semenovna, Sergeevna, Stanislavovna, Stepanovna, Tarasovna, Timurovna, Fedorovna, Filippovna, Eduardovna, Urevna, Yakovlevna

   

    • @ , , , , , , , . . . . . . , , . . - . - . , . Family name, last name, surname. Familia. Name, namens, Familienname, Zuname. Nom, de famille, famille. Cognome, casato, stirpe. Apellido, nombre de familia. Name, nomen. Name, vorname, ruf, nomen. Nom, prenom, petit nom, renom. Nome, denominazione. Nombre, renombre, fama.